Privacyverklaring

Dorpshuis Boijl / ’t Brinkhuus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zij zijn te bereiken via [email protected]
Persoonsgegevens die verwerkt worden
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website verwerken:

Naam, e-mailadres en telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken via de website

Via de website verzamel ik geen gevoelige of bijzonder persoonsgegevens (denk hierbij aan BSN nummer, bankgegevens etc.)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Deze website verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met u op te nemen om omdat u bijvoorbeeld graag een zaal wil huren

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens die wij verzameld heb via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens is verzameld.

  • Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
  • Inzendingen van het formulier worden 1 week op de webserver bewaard en daarna permanent en volledig verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Deze website verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. deze website  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens verkregen via de website in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door deze website en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Hoe de website beveiligd is

deze website neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van:
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zij van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Gebruik van Social Media koppelingen

Op onze website worden linkjes getoond naar onze Social media kanalen.

Gebruik van foto’s van personen op deze website

Wij gebruiken foto’s op onze website waarop wellicht personen herkenbaar in beeld zijn.
Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met [email protected] zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van: Dorpshuis Boijl

Inhoud
Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld en het onderhoud van deze website zo zorgvuldig mogelijk gebeurd kan voor de juistheid en volledigheid niet worden ingestaan.
De eigenaar en de ontwikkelaar van de site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website noch voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie en/of gevolgen die hier eventueel uit voort zouden komen.

Auteursrechten
De eigenaar van deze website is tevens eigenaar van alle afbeeldingen, logo’s en animaties die op de site gebruikt worden.
Verveelvoudiging van informatie, logo’s, animaties en / of foto- en beeldmateriaal met het doel deze te exploiteren of openbaar te maken is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de de eigenaar van deze site.

Schermresolutie
De website is het beste te bekijken met een schermresolutie van 1024 x 768 pixels (of hoger) en wordt door alle gangbare, moderne browsers ondersteund. Regelmatig wordt de site gecontroleerd op validiteit.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Koen’s Montagebedrijf B.V.